Informácia o sprostredkovateľoch

Informácia o sprostredkovateľoch

Ochrana osobných údajov
Okresné správcovské bytové družstvo má v zmysle čl.28 ods.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, uzavreté zmluvy so sprostredkovateľmi, ktorí buď zabezpečujú inštaláciu meračov, zber údajov o meračoch a rozpočítanie nákladov v zmysle nameraných hodnôt našim užívateľom bytov a nebytových priestorov, pre spracovanie vyúčtovania služieb. Týmto sprostredkovateľom sú minimálne raz ročne posielaná základné osobné údaje, potrebné  na správne zabezpečenie spracovateľských činností. Sprostredkovatelia, ktorým sú pravidelne posielané osobné údaje - spracovávajú údaje týkajúce sa meračov SV, TÚV a ÚK. Názov Adresa Kontakt Ista Slovakia s.r.o. Podunajská 25, 82106 BRATISLAVA Email: ista@ista.sk   web: https:// ista.com/sk/ Techem, spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 BRATISLAVA Email: techem@techem.sk web: https://www.techem.sk           Ostatní sprostredkovatelia zabezpečujú opravárenskú činnosť na domoch - revízie a opravy výťahov a ostatná údržba domov -  elektroinštalácie,…
Read More