Tlačivá

Domov / Informácie / Tlačivá

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o prevod vlastníctva bytu
Žiadosť-o-prevod-vlastníctva-bytu.pdf 22 KB Stiahnuť súbor
Dohoda o prevode členských práv
Dohoda-o-prevode-členských-práv.pdf Stiahnuť súbor
Zmluva o podnájme bytu
Zmluva-o-podnájme-bytu.pdf Stiahnuť súbor

Čestné prehlásenie pri predaji/darovaní bytu
Cestne_prehlasenie_pri_predaji_darovani_bytu.pdf 261 KB Stiahnuť súbor
Tlačivo na odpis meračov pri zmene vlastníka/nájomcu bytu
Odpis_meracov_pri_zmene_vlastnika_bytu.pdf 179 KB Stiahnuť súbor

 

Postupy pre Vás

Postup pri prevode vlastníctva bytu
Postup-pri-prevode-vlastníctva-bytu.pdf 48 KB Stiahnuť súbor

Vzor „Zmluvy o výkone správy“ ako aj sadzobník poplatkov správcu nájdete na portáli www.najomne.sk v sekcii „Info o byte“ > „Oznamy Vášho správcu“