Domov

Domov / Domov

O Z N A M

V Dňoch 23., 27., 30. a 31. 12. 2019 bude budova OSBD z dôvodu čerpania celopodnikovej dovolenky

ZATVORENÁ

V prípade vzniku obzvlášť závažných mimoriadnych udalostí (napr. požiar apod.), volajte príslušné záchranné zložky a oznámte túto skutočnosť na čísle telef. 0910 951 962.

Oznamujeme zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, že preplácanie dokladov v hotovosti, k tovarom zakúpených v roku 2019, bude zabezpečené počas prevádzky pokladne v čase úradných hodín do 19. decembra 2019.

Upozorňujeme, že pri nákupoch kuriérskymi, zásielkovými službami – na dobierku, je potrebné vyžiadať doklad o úhrade, ktorý spolu s faktúrou slúži na preplatenie v pokladni OSBD Prievidza. Bez dokladu o úhrade nebude možné zrealizovať preplatenie drobného nákupu.

ODPOČTY STAVOV VODOMEROV A POMEROVÝCH MERAČOV TEPLA

Dávame do pozornosti všetkým klientom OSBD Prievidza, že v mesiaci december sa začínajú vykonávať odpočty vodomerov a pomerových meračov tepla v domoch, kde nie je meranie zabezpečené rádiovým odpočtom.

Odporúčame preto sledovať oznamy s presným dátumom odpočtu vo Vašom bytovom dome.

V prípade, že odpočet nebude vykonaný, bude Vám vyúčtovanie urobené v zmysle príslušnej legislatívy.

Odpočty budú pokračovať v mesiaci január 2020.

 

Toto je oficiálna stránka Okresného správcovského bytového družstva Prievidza, za obsah ostatných stránok podobného charakteru týkajúcich sa družstva OSBD nezodpovedá.

Dom

02_11092012722 01_Prievidza-3 03_Prievidza-1 04_11092012725 05_11092012737 08_11092012739 10_Prievidza-2 07_IMG_1968 09_11092012742 11_11092012752 06_Handlová