Volené orgány OSBD

Domov / Informácie / Volené orgány OSBD

Predstavenstvo družstva:
Teodor Palkovič – predseda predstavenstva
JUDr.Pavol Rafaj – podpredseda predstavenstva
Ing.Jozef Truchan – člen predstavenstva
Ing.Jozef Hlinka – člen predstavenstva
Miloš Fráter – člen predstavenstva
Viliam Hentek – člen predstavenstva
Ing.Ján Ihring – člen predstavenstva
MUDr.Anton Chrenko – člen predstavenstva
Jozef Bartolen – člen predstavenstva

Kontrolná komisia:
Ing.Anton Lachký – predseda KK
Ľudmila Ďurišíková – člen KK
Soňa Ivaničová – člen KK