Ochrana osobných údajov

Domov / Informácie / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov.
Okresné správcovské bytové družstvo, PRIEVIDZA
Stavbárov 6

V prípade podozrenia z porušenia ochrany Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nami poverenú „Zodpovednú osobu“ za ochranu osobných údajov.
Zodpovedná osoba kontakt – Mail : oou@osbdpd.sk, Tel : 046 51554 10, 046 51554 27

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Informácia o sprostredkovateľoch