Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva – rúška

Novinky, Oznamy
S cieľom minimalizovať riziko nákazy novým koronavírusom odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR:   V spoločných priestoroch bytoviek je potrebné pohybovať sa s riadne nasadeným rúškom alebo respirátorom. Používanie výťahu je lepšie obmedziť, ideálne sa mu úplne vyhnúť. Chránite tým seba aj svojich susedov. V prípade, že nie je možné úplne sa vyhnúť používaniu výťahu, nemali by sa v ňom súčasne viezť osoby z rôznych domácností. Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia, ako sú kľučky, madlá či tlačidlá vo výťahu, sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.
Read More

Covid Automat

Novinky, Oznamy
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR /19.08.2021/ vydal MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY, kde sú uvedené odpovede na časté otázky k opatreniam podľa nového covid automatu pre obchody a ostatné podniky či služby.   Ak sa chceme čo najskôr vrátiť k normálnemu životu, musíme pre to niečo urobiť. Aby sme zabránili plošnému zatváraniu prevádzok a aby sme ochránili zdravie a životy ich klientov  i pracovníkov, boli prijaté nové flexibilné pravidlá. Prevádzkovatelia majú odteraz možnosť sami si zvoliť režim, ktorý im najviac vyhovuje. Na najčastejšie otázky odpovedá tento manuál:   REŽIM PREVÁDZKY: Každá prevádzka, vrátane tej v zelenom okrese, si musí vybrať režim, podľa ktorého chce postupovať.   NA VÝBER SÚ TRI REŽIMY:   Kompletne zaočkovaní - vstup do prevádzky je povolený len pre plne zaočkovaných. Za plne zaočkovaného sa človek považuje,  ak            …
Read More

Harmonogram dopúšťania systému ÚK v Handlovej

Novinky, Oznamy
      dátum  čas/hod Ulica č.domu č.PK dopúšťania Partizanska 3 1 2.9.2021 16:00   8 1 2.9.2021 16:30 Okružná 13-17 5 2.9.2021 20:00   19-23 5 2.9.2021 19:30   2.8 5 2.9.2021 18.00   18-20 5 2.9.2021 18:30   26-30 5 2.9.2021 19:00 Mor. Cesta 52-60 5 3.9.2021 18:30   29-33 5 3.9.2021 16.00 Mostná 17-27 8 2.9.2021 17:00   41-45 8 2.9.2021 17:30
Read More

Ako na neprispôsobivých…

Novinky, Oznamy
Reportáž TV JOJ z relácie Krimi https://www.noviny.sk/krimi/608643-bratislavsky-byt-hrozy-desat-kontajnerov-odpadu-a-25-mrtvych-psov [video width="854" height="480" mp4="http://www.osbdpd.sk/wp-content/uploads/2021/08/Bratislavský_byt_hrôzy.mp4"][/video]  
Read More

Reakcia OSBD Prievidza na tragédiu, ktorá sa stala v bytovom dome na Legionárskej ulici v Bratislave

Novinky, Oznamy
V minulých dňoch prebehla tlačou mimoriadne tragická správa, ktorá musela otriasť každým súdnym človekom, ale hlavne obyvateľmi bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, pretože sa jedná o nešťastie, ktoré sa spája priamo s vyhradeným technickým zariadením, v tomto prípade výťahom. Tu sa natíska otázka či sú staré výťahy, ktoré sú v prevádzke vo väčšine bytových domov niekde až 50 rokov a viac ešte bezpečné, aj keď sú pravidelne kontrolované, podliehajú pravidelnému servisu a z revíznych správ vyplýva, že sú schopné bezpečnej prevádzky. V tejto oblasti je na mieste dôrazne konštatovať fakt, že staršie výťahy, ktoré oscilujú okolo doby svojej životnosti a sú stále v plnej prevádzke predstavujú zvýšené riziko ohrozenia života a majetku užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, kde sa tieto staré výťahy nachádzajú.   OSBD Prievidza si je vedomé nebezpečenstva, ktoré staré výťahy predstavujú a preto v bytových domoch nachádzajúcich sa v jeho správe…
Read More