Informácia o rokovaní Predstavenstva, zo dňa 25.3.2024