Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 29.1.2024