Oznam o spustení dodávky tepla v Prievidzi od 10.10.2023