Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 25.9.2023