Handlová – Harmonogram dopúšťania systémov vykurovania