Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 31.7.2023