Zmena pravidiel rozpočítavania v súvislosti s vydaním vyhlášky č. 503/2022 Z. z.