Ohlas na poradu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov