Informácia k možnosti využitia Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.