Slávnostné podujatie organizované pri príležitosti 55. výročia vzniku OSBD Prievidza