Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v súvislosti s požiarom v dome v Handlovej