Informácia o zaradení do kategórie vysoko spoľahlivých daňových subjektov.