Účel a postupy havarijnej služby pri vzniku nepredvídaných udalostí v bytových domoch