Predpis úhrad spojených s užívaním a správou bytov /nebytových priestorov