Informácia o cene za vykurovanie a ohrev TÚV v Dolných Vesteniciach