Okresné správcovské bytové družstvo inštalovalo vo svojich priestoroch defibrilátor.