Funkcia a výhody rádiových modulov pri odpočtoch energií