Zmena telefónnych čísel – UBYFO – SERVIS, s.r.o.

Domov / Oznamy / Zmena telefónnych čísel – UBYFO – SERVIS, s.r.o.

Spoločnosť UBYFO – SERVIS, s.r.o. oznamuje nové telefónne čísla, ktoré platia od októbra 2018 :

          poruchy výťahov :   0918 111 200  

      havarijná služba :    0918 110 222