Zníženie poplatkov fi. ISTA Slovakia, spol. s r. o. Bratislava