diskusné fórum „Súčasnosť a perspektívy centrálneho zásobovanie teplom v mestách Prievidzi a Nováky“