Aktuality

Domov / Aktuality

Porada štatutárnych zástupcov členských družstiev SZBD Stredoslovenského regiónu

Oznamy
Dňa 04.04.2018 sa v priestoroch Okresného správcovského bytového družstva Prievidza konala porada štatutárnych zástupcov   členských  družstiev  Slovenského zväzu bytových družstiev  Stredoslovenského  regiónu za účasti predstaviteľov 17 bytových družstiev ako aj najvyšších predstaviteľov Slovenského zväzu bytových družstiev. Táto porada bola spojená s voľbami do orgánov Slovenského zväzu bytových družstiev za Stredoslovenský región. Za podpredsedu predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev bol navrhnutý pán Teodor Palkovič, predseda predstavenstva nášho bytového družstva. Zároveň bol navrhnutý do funkcie delegáta Družstevnej únie Slovenskej republiky a Coopúnie. Samotné voľby prebehnú na Zhromaždení delegátov SZBD.
Čítať viac

Informácia k výťahom

Oznamy
Informácia k výťahom - text v PDF   Informácia k blokovaniu výťahových staníc (uzamykanie dverí na prvom nadzemnom podlaží)   V bytových domoch nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza sa objavujú požiadavky na zamykanie výťahových dverí na prvom nadzemnom podlaží z dôvodu jeho nevyužívania obyvateľmi bytov na predmetnom podlaží. Snahu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorú vyvíjajú v tomto smere, je z pohľadu správcu potrebné uviesť na pravú mieru a preto OSBD Prievidza, ako správca bytového a nebytového fondu, predkladá k danej problematike nasledovné stanovisko: 1/ výťah v bytovom dome patrí do kategórie „vyhradené technické zariadenia“, ktorého sa inštalácia a prevádzka podlieha prísnym normám. Výťahy vzhľadom na spôsob a intenzitu ich používania patria do skupiny intenzívneho sledovania. Európska legislatíva venuje výťahom veľkú pozornosť, dôkazom čoho sú Smernica č. 95/16 ES v Slovenskej republike vydaná ako Nariadenie vlády č. 57/2001 Z. z. v znení Nariadenia vlády č.…
Čítať viac
Priestor nad bývalou Bankou Haná

Priestor nad bývalou Bankou Haná

Inzercia
Ponúkame priestor nad bývalou Bankou Haná na križovatke ulice Bakalárskej a M.Mišíka za úradom práce a sociálnych vecí. Priestor je na 1. poschodí s tromi prístupovými schodiskami a jedným nákladným výťahom, vybavený teplou, studenou vodou a odpadovou kanalizáciou. Podlahová plocha priestoru je 704,26m2. (viac…)
Čítať viac