Oznam PTH a.s. o začatí rekonštrukcie rozvodov tepla VS-1 (ul.Energetikov, Mojmírova)