Oznam o spôsobe doručovania vyúčtovania služieb za rok 2022