Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 28.2.2023