Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 30.1.2023