Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov OSBD Prievidza.