Harmonogram prác výmeny rozvodov v dome na ul. Nábrežie Sv. Cyrila 22, 23, 24