Odpoveď MFSR na otázku správcu: „Akým spôsobom je v súčasnej dobe možné organizovať schôdze vlastníkov bytov a NP?“