UPOZORNENIE – organizovanie domových schôdzí po 1.8.2020