Aktuálna informácia o činnosti OSBD po zrušení núdzového stavu v SR