Zoznam opatrení oznámených predsedom vlády SR dňa 24.3.2020