INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020