Oznámenie pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov