POISTENIE  BYTOVÝCH  DOMOV  v podmienkach OSBD Prievidza