I N F O R M Á C I A o cenových reláciách pre jednotlivé lokality v oblasti centrálneho zásobovania teplom pre bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza platná pre roky 2018 a 2019.

Domov / Oznamy / I N F O R M Á C I A o cenových reláciách pre jednotlivé lokality v oblasti centrálneho zásobovania teplom pre bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza platná pre roky 2018 a 2019.

PTH, a. s. Prievidza, lokalita Prievidza:

 

Maximálna cena tepla pre rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,05448  €/kWh

fixná zložka: 257,53056 €/kW

 

Letná odstávka  tepla bola  v termíne  od  9.7.2018  do 13.7.2018.

 

V  priebehu    mesiacov  jún – august   dodávateľ  tepla   zabezpečil  overovanie   meračov  tepla,  ktoré  vyplýva   zo Zákona č. 657/2004 Z.z.

Vykurovacia sezóna bola zahájená koncom septembra a následne  od  8.10.2018 do  19.10.2018 z dôvodu  klimatických podmienok prerušená.

V dňoch 15.10.2018 a 16.10.2018 bola prerušená dodávka TÚV z dôvodu dodávateľom tepla realizovaného ostraňovania väčšej poruchy na ul. Tolstého v Prievidzi.

 

KMET Handlová, spol.r.o. Handlová, lokalita Handlová:

 

Maximálna cena tepla pre rok 2018  bola schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,04884 €/kWh      

fixná zložka: 235,02864 €/kW

 

V priebehu mesiacov jún – august dodávateľ tepla zabezpečil overovanie meračov  tepla, ktoré vyplýva zo Zákona č. 657/2004 Z.z.

V zmysle vyhlášky 152/2005 bola vykurovaciasezóna zahájená dňom 1. septembra 2018.

Po zahájení vykurovacej sezóny dodávateľ tepla zistil únik vody v systéme a porucha bola dodávateľom tepla odstrávená. Po odstránení poruchy neboli zaznamenané ďalšie problémy pri dodávkach tepla.

 

V.O.S.R., spol. s r. o. Pravenec, Lokalita Dolné Vestenice  

Zmluva o dodávke tepla s  dodávateľom  tepla  bude ukončená k 31.12.2018 z dôvodu zániku povolenia na podnikanie v tepelnej energetike.

 

Maximálna cena  tepla   pre  rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,05484 €/kWh

fixná zložka: 173,6726 €/kW

 

V  mesiacoch  júl – august  dodávateľ tepla vykonal,  pravidelné   ročné  prehliadky a  revízie  kotolní a ich prípadnú drobnú údržbu.

 

Handlovská  energetika, a. s. Handlová, lokalita Sebedražie,

 

Maximálna cena  tepla   pre  rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,03516 €/kWh

fixná zložka: 314,5004 €/kW

V  priebehu    mesiacov  júl – august   dodávateľ  tepla   zabezpečil  overovanie   meračov  tepla,  ktoré  vyplýva   zo Zákona č. 657/2004 Z.z.

 

TERMMING, a. s. Bratislava, lokalita Kanianka,

 

Maximálna cena  tepla   pre  rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,0558 €/kWh

fixná zložka: 219,21864 €/kW

 

V.O.S.R., spol. s r. o. Pravenec, lokalita Pravenec

Zmluva o dodávke tepla s  dodávateľom  tepla  bude ukončená k 31.12.2018 z dôvodu zániku povolenia na podnikanie v tepelnej energetike.

 

Maximálna cena  tepla   pre  rok 2018  bola schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,05112 €/kWh

fixná zložka: 174,005136 €/kW

 

 

Cenové relácie pre jednotlivé lokality schválené pre rok 2019

 

PTH, a. s. Prievidza, lokalita Prievidza:

 

Maximálna cena tepla pre rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,06852 €/kWh

fixná zložka: 268,19388 €/kW

Lokalita Dolné Vestenice

 

Od 1.1.2019 bude novým dodávateľom tepla pre lokalitu Dolné Vestenice firma EkoEnergy-Group, spol. s r.o Chrenovec-Brusno, ktorá  predložila schválenú  cenu tepla  pre r. 2019.

 

Maximálna cena tepla pre rok 2019 je schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,05988 €/kWh;

fixná zložka: 191,1054 €/kW.

 

Lokalita Pravenec

 

Od 1.1.2019 bude novým dodávateľom tepla pre lokalitu Pravenec firma EkoEnergy-Group spol. s r.o Chrenovec-Brusno, ktorá  predložila schválenú  cenu tepla  pre r. 2019.

 

Maximálna cena tepla pre rok 2019 je schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,05796 €/kWh;

fixná zložka: 211,5176 €/kW.

 

Handlovská  energetika, a. s. Handlová, lokalita Sebedražie,

 

Maximálna cena  tepla   pre  rok 2019 bola schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,03516 €/kWh

fixná zložka: 314,5004 €/kW

 

Lokalita Kanianka

 

V roku 2019 zostáva pôvodný dodávateľ tepla TERMMING, a. s. Bratislava .

 

Maximálna cena tepla pre rok 2019 je schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,0600 €/kWh

fixná zložka: 227,99412 €/kW

 

Lokalita Handlová

V roku 2019 zostáva pôvodný dodávateľ tepla KMET Handlová, spol. s r. o. Handlová.

 

Maximálna cena tepla pre rok 2019 je schválená v nasledovnej výške:

variabilná zložka: 0,06588 €/kWh

fixná zložka: 242,0628 €/kW

Ceny sú uvádzané ako konečné vrátane DPH !!!

 

Úroveň maximálnych cien tepla pre jednotlivých dodávateľov je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava.

 

REKAPITULÁCIA:

Dodávateľ Lokalita Max. ceny tepla 2018 Max. ceny tepla 2019
PTH, a. s. Prievidza Prievidza variabilná zložka: 0,05448  €/kWh

fixná zložka: 257,53056 €/kW

variabilná zložka: 0,06852 €/kWh

fixná zložka: 268,19388 €/kW

KMET Handlová, spol.r.o. Handlová Handlová variabilná zložka: 0,04884 €/kWh      

fixná zložka: 235,02864 €/kW

variabilná zložka: 0,06588 €/kWh

fixná zložka: 242,0628 €/kW

V.O.S.R., spol. s r. o. Pravenec Dolné Vestenice variabilná zložka: 0,05484 €/kWh

fixná zložka: 173,6726 €/kW

Ukončil činnosť k 31.12.2018
Handlovská  energetika, a. s. Handlová Sebedražie variabilná zložka: 0,03516 €/kWh

fixná zložka: 314,5004 €/kW

variabilná zložka: 0,03516 €/kWh

fixná zložka: 314,5004 €/kW

TERMMING, a. s. Bratislava Kanianka variabilná zložka: 0,0558 €/kWh

fixná zložka: 219,21864 €/kW

variabilná zložka: 0,0600 €/kWh

fixná zložka: 227,99412 €/kW

V.O.S.R., spol. s r. o. Pravenec, Pravenec variabilná zložka: 0,05112 €/kWh

fixná zložka: 174,005136 €/kW

Ukončil činnosť k 31.12.2018
EkoEnergy-Group, spol. s r.o Chrenovec-Brusno Dolné Vestenice Nedodával variabilná zložka: 0,05988 €/kWh;

fixná zložka: 191,1054 €/kW

EkoEnergy-Group, spol. s r.o Chrenovec-Brusno Pravenec Nedodával variabilná zložka: 0,05796 €/kWh;

fixná zložka: 211,5176 €/kW

 

UPOZORNENIE !!!

 

O prípadných zmenách maxiálnych cien tepla v jednotlivých lokalitách vás budeme informovať.