Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD.

Domov / Oznamy / Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD.

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD.

Na decembrovom rokovaní sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo:

  • – schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami;
  • – posúdilo plnenie rozpočtu a celkovú ekonomickú situáciu družstva. Predstavenstvo konštatovalo, že vývoj hospodárenia je v súlade s rozpočtom, družstvo je ekonomicky stabilizované a dobre pripravené na plnenie úloh.
  •   akceptovalo zmeny vo funkciách zástupcov vlastníkov domov;
  •   plnením uznesení z rokovania Zhromaždenia delegátov a rokovaní predstavenstva. Predstavenstvo po diskusii konštatovalo, že uznesenia sú v stanovených termínoch plnené.
  • –  schvaľovaním  finančnej výpomoci  domom v správe BD na obnovu a rekonštrukciu domov, výťahov a iných prác;
  • Možnosťami ďalšieho využívania budovy na Ul. Mišíka – bývalá reštaurácia ROKO. Predstavenstvo  by uvítalo návrhy od občanov na jej  efektívne využitie pre potreby občanov Prievidze a okolia. Budova má rozlohu cca 540 m štvorcových.
  • –  V závere rokovania predstavenstvo schválilo plán práce a zasadnutí na rok 2019.

Sekretariát OSBD