INFORMÁCIA o cenových reláciách pre jednotlivé lokality v oblasti  centrálneho  zásobovania  teplom pre bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza platná pre rok 2018.