Oznam o cenníku úkonov a materiálov protipožiarnej ochrany

Domov / Oznamy / Oznam o cenníku úkonov a materiálov protipožiarnej ochrany

Cenník jednotlivých úkonov týkajúcich sa zabezpečenia preventívnych protipožiarnych prehliadok, ako aj úkonov a materiálov potrebných pre zabezpečenie protipožiarnej ochrany je k nahliadnutiu na technickom úseku správcu.