U P O Z O R N E N I E

Domov / Oznamy / U P O Z O R N E N I E

Všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov !!!

Podľa našich informácií získaných z rôznych zdrojov sa v poslednom období množia prípady vlámania do bytov.

Na túto skutočnosť nás upozornili aj niektorí zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým nie je ľahostajný osud Vášho majetku.

Na základe našich, ale aj v tlači medializovaných informácií Vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, vyzývame k väčšej opatrnosti pri zabezpečovaní Vašich príbytkov hlavne počas dovoleniek, alebo v prípadoch dlhodobého opustenia bytu.

Ďalej dôrazne vyzývame všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch nachádzajúcich sa v správe nášho družstva, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu neznámych osôb v spoločných priestoroch bytových domov a pristupovali zodpovedne k situáciám v ktorých sa akákoľvek neznáma osoba dožaduje vpustenia do vchodu prostredníctvom domového vrátnika.

 

Váš správca